NY FAHOTANA: ny antony, ny sandany, ny fitsaboana azy

“Fa samy alaim-panahy ny olona raha tarihin’ny filany sy fitahiny izy. Ary ny filana rehefa torontoronina, dia miteraka ota; ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana”. Jakoba 1:14-15 Nifandona tamin’ny fiaran’ny fiangonana iray ity mpitondra fiara iray hafa efa mamomamo, tamin’ny lalam-pirenena iray. Ota ny fahamamoana eo anatrehan’Andriamanitra, ota izay mitombo ary rehefa tonga […]