NY FAHOTANA: ny antony, ny sandany, ny fitsaboana azy


“Fa samy alaim-panahy ny olona raha tarihin’ny filany sy fitahiny izy. Ary ny filana rehefa torontoronina, dia miteraka ota; ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana”. Jakoba 1:14-15

Nifandona tamin’ny fiaran’ny fiangonana iray ity mpitondra fiara iray hafa efa mamomamo, tamin’ny lalam-pirenena iray. Ota ny fahamamoana eo anatrehan’Andriamanitra, ota izay mitombo ary rehefa tonga amin’ny fetrany dia miteraka fahafatesana amin’olona, indraindray amin’olo-marina.

Ny ota rehetra, ny fitiavan-karena, ny hambom-po, ny tsy fahamarinana, ny fankahalàna dia manaraka fepetra araka ny voalazan’i Jakoba. Ny tsy fahadiovana no fakany, sy ny filàn-dratsy. Tahaka izany tamin-dry Adama sy Eva, izay nitondra ota teto amin’izao tontolo izao. Izay voalaza tamin’i Eva dia marina tamin’i Adama koa: “Hitan-dravehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo sady mahafinaritra ny maso ary hazo mahatsiriritra hampahendry dia notazany ny voany ka nihinanany; ary nomeny koa ny vadiny dia nihinana izy” (Genesisy 3: 6). Averimberina mandrakariva izany tantara izany rehefa alaim-panahy ireo taranany noho ny fitarihan’ny filany, ka voatarik’izany ary latsaka amin’ny fahotana lalina indrindra.

Saingy tsy mijanona eo akory ny falehany. Ny ota, tahaka ny homamiadana, dia tsy mitsaha-mitombo; mangeja ny olona manontolo izay tratrany izy. Ilay vahiny tany am-boalohany dia lasa kilasimandry maharitra, eny; tompon-trano aza avy eo. Ary inona no vokany? Fahafatesana, indraindray fahafatesana ara-nofo, na ratsy kokoa noho izany: fahafatesana ara-panahy izay mitarika ho amin’ny fahafatesana mandrakizay.

Saingy tsy omen’Andriamanitra teny farany ny ota. Manome vaha-olana na fitsaboana Izy dia ny Mesia, ny tena Zanany: handrava ny herin’ny ota sy Satana. Tsy iza izany fa Jesosy Kristy izay nataon’Andriamanitra ho ota hamonjy antsika (IIKorintiana 5: 21). Ny ràny izay nalatsany teo ambony hazofijaliana dia manadio sy manafaka antsika amin’ny ota rehetra. Amin’ny finoana an’i Jesosy, ilay mpamela heloka, dia ambara ho marina isika eo imason’Andriamanitra ary mahazo ny fampaherezan’ny Fanahy Masina mba hitombo amin’ny fahamasinana.

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao;

 
Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’

tél 22 210 42 – 034 01 078 23 – 032 43 968 53
E-mail : lhmmad@orange.mg

Publié par filazantsaramada

Feon'ny Filazantsara

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :