Mpiara-miasa an-tsitrapo “Volontaire” FF


“Mahatoky Izay miantso anareo, sady Izy no hanefa izany” (ITes 5: 24)

Ho fampandrosoana sy fampivelarana ny asa Fitoriana ny Filazantsara, ny FF dia miara-miasa amin’ny olona vonona hanolo-tanana azy amin’izany; isa-toerana : Fiangonana, Fikambanana, Sekoly, Université. Mpiara-miasa an-tsitrapo na « volontaire » moa no iantsoina azy ireo. Kristiana resy lahatra ary vononana hiandraikitra ny sehatr’asa toy ny: Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) na “Cours biblique par Correspondance », Horonan-tsarimihetsika arahina fifanakalozan-kevitra, Tafika Masina, sns… Anisan’ireny Atoa A. Rado izay nanaraka ny FSMI ary nahavita ny fianarany ny volana May 2012. Nanolotena ho “Volontaires” FF hiandraikitra ny BCC tao @ Fiangonana FJKM Akadiaivo Miaramino izy. Rehefa vita ny fianarany dia niroso bebe kokoa teo amin’ny asa fanompoana izy. Misaotra an’Andriamanitra fa dia voaray ho mpianatra Mpitandrina eny amin’ny Faculté de Théologie Ambatonakanga izy ka nanomboka ny 8 Septambra 2013 teo ny fianarany. Mba hitohizan’ny asa fitoriana niarahany tamin’ny FF ao amin’ny Fiangonany dia nanolo-tena handimby azy Atoa Jean Yves. Izy no “volontaire” FF eo an-toerana amin’izao fotoana izao.

Pic 2 IMG_1090
Rado Rado sy Jean Yves
IMG_1098 < FJKM Ankadiaivo
Miaramino
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: