Fandaharana amin’ny Fampielezam-peo


Fanatsaràna ny Fandaharana

Tiana ihany ny mampahatsiahy fa nanomboka tamin’ny Martsa 2010 no namokaran’ny Feon’ny Filazantsara ny Fandaharana “Henoy ny feony”. Onjam-peo tsy miankina efatra eto Madagasikara amin’izao fotoana izao no efa andefasana io Fandaharana io (roa eto Antananarivo: RTF 91.2 FM sy ACEEM 103.4 FM, iray any Toamasina: RNA 94. 2 FM ary iray any Antsirabe: Radio Feon’ny Mpitily 92 FM “izay nanomboka ny volana Jona 2013 teo ny fandaharana”).
Ho fanatsarana io fandaharana “Henoy ny feony” io dia nisy fanadihadiana nataon’ny Feon’ny Filazantsara mikasika izay lohahevitra mety mahaliana ny mpihaino ka iriany ny hamoaboasana azy ao anatin’ny fandaharana. Mpiara-miasa an-tsitrapo miisa 27 no nanatanteraka izany tamin’ny sokajin’olona sy sokajin-taona maro tamin’ny volana Jona lasa teo. Takelaka fanadihadihana miisa 500 no nozaraina tamin’izy ireo. Fisaorana feno no atolotra azy ireo amin’ny fanoloran-tena lehibe ananany.

DSC_0141 DSC_0145
Sasantsasany amin’ireo mpiara-miasa an-tsitrapo nandray
ny torolàlana mikasika ny fanadihadihana
DSC_0217 IMG_0637
Ireo takela-panadihadiana naverina
teto amin’ny Foibe FF
Manomboka ny fikirakirana ireo vokatra
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: