NY FIJOROANA

« Koa izay manao azy fa efa mijoro tsara, dia aoka izy hitandrina, fandrao ho lavo. » 1 Kor 10:12 Tamin’ny namoronan’Andriamanitra ny olombelona, dia nampijoro ny olona izy: nataony ho mpanjaka ny olombelona, hanjaka amin’ny zava-boahary rehetra. Jehovah Andriamanitra mihitsy no nametraka azy amin’izany toerana izany. Noho ny famitahan’ny menarana anefa dia niala tamin’izany toerana izany […]