Fiaraha-miasa FF/ Lycée Nanisana

Club FF Lycée Nanisana Toy ny fanao isan-taona ho famaranana ny taom-pianarana sy ho fitondrana am-bavaka ny taom-pianarana ho avy dia tonga mamangy hatrany sy miara-mivavaka eto @ Foibe FF ireo mpikambana ao @ Club FF. Ho an’ny taom-pianarana 2012/2013 dia ny Zoma 19 Jolay folak’andro no nanatanterahana izany. Fotoana izay iarahan’ireo mpiara-miasa ao amin’ny […]