Fiaraha-miasa FF/ Lycée Nanisana


Club FF Lycée Nanisana

Toy ny fanao isan-taona ho famaranana ny taom-pianarana sy ho fitondrana am-bavaka ny taom-pianarana ho avy dia tonga mamangy hatrany sy miara-mivavaka eto @ Foibe FF ireo mpikambana ao @ Club FF. Ho an’ny taom-pianarana 2012/2013 dia ny Zoma 19 Jolay folak’andro no nanatanterahana izany. Fotoana izay iarahan’ireo mpiara-miasa ao amin’ny Foibe FF miara-mivavaka ho famaranana ny herinandro sy hitondrana am-bavaka ny asan’ny FF rehetra (eto amin’ny Foibe sy amin’ny alalan’ireo mpiara-miasa isa-toerana). Nandray anjara an-kira sy vavaka izy ireo.
Nadritra io fotoana io koa no nampahafantarana ny Mpiara-miasa an-tsitrapo vaovao izay hiandraikitra ny Club FF eny amin’ny Lycéé Nanisana dia Rtoa kely Jemima. Marihina fa Atoa Ramavoson Felix no niandraikitra izany asa fanompoana lehibe izany nandritra ny 5 taona teo aloha. Jesosy tompon’ny asa anie hamaly soa azy.

DSC_0105 DSC_0102
Mitondra ny tenin’Andriamanitra
ny avy eto @ Foibe
Jemima, tompon’andraikitra
vaovaon’ny Club FF
DSC_0114 DSC_0099
Atoa Tale nisaotra sy nampahery
ireo tanora.
Nanandratra ny feo-kantony izy ireo
ho fiderana an’Andriamanitra
DSC_0120 DSC_0122
Solontena vitsivitsy Club FF Atoa Tale sy ny tompon’andraikitry
ny Programa FF miaraka @ Club FF
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: