Gazety “Akon’ny Feon’ny Filazantsara”

Mitohy indray ny asa famokarana Anisan’ny fitaovam-pifandraisana iray eto amin’ny Feon’ny Filazantsara ny Gazety “Akon’ny Feon’ny Filazantsara”. Gazety miseho intelo isan-taona izay mikendry indrindra ny hitondrana ny akon’ny fiaraha-miasa izay misy eo amin’ny Feon’ny Filazantsara sy ny Fiangonana isa-toerana, na Ivon-toerana , sy ny olona tsirairay. Tsy izany ihany fa miezaka koa izahay mitondra vatsim-panahy […]