Gazety “Akon’ny Feon’ny Filazantsara”


Mitohy indray ny asa famokarana

Anisan’ny fitaovam-pifandraisana iray eto amin’ny Feon’ny Filazantsara ny Gazety “Akon’ny Feon’ny Filazantsara”. Gazety miseho intelo isan-taona izay mikendry indrindra ny hitondrana ny akon’ny fiaraha-miasa izay misy eo amin’ny Feon’ny Filazantsara sy ny Fiangonana isa-toerana, na Ivon-toerana , sy ny olona tsirairay. Tsy izany ihany fa miezaka koa izahay mitondra vatsim-panahy ho an’ny mpamaky. Tsiahivina fa nanomboka tamin’ny volana Aprily 2003 no namokarana ity Gazety ity, noho ny antony maro samihafa anefa dia niato nandrita ny roa taona ny famoahana azy (Jolay 2011- Jona 2013). Noho ny fahasoavan’Andriamanitra dia niverina nitohy soa aman-tsara ny asa famokarana, koa manolotra ho anao mpamaky ny laharana faha -12 izahay. Niova kely tamin’ny endriny teo aloha ity laharana faha-12 ity satria dia nampiana takelaka iray manokana ao anatiny izay hahitanao tarehi-marika sy sary maromaro mahakasika ny roa taona niatoany. Omena maimaim-poana anao izay maniry te hahalala bebe kokoa momba ireo asa sy fiaraha-miasa atolotry ny FF izany.

DSC_0085 IMG_0679
Mikaon-doha @ famolavolana ny gazety ny mpiara-miasa rehetra Mila fifantohan-tsaina ny asa fanoratana
IMG_0677 DSC_0209
Inona no vita, inona no miandry! Ny gazety “Akon’ny Feon’ny Filazantsara”lah 12
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: