MAMAKY NY SORATRA MASINA AMIN’NY SAINA MANDINIKA…

“Aoka hisaina izay mamaky izany” (Matio 24:15b) Ilay takela-pahatsiarovana ny ady tany Vietnam dia maneho ny anaran’ireo izay maty tamin’iny ady iny. Na dia notandremana fatratra aza ny fanaovana ny lisitra misy ny anaran’ireo maty an’ady, dia nisy ihany anaran’olona telo izay tsy maty tany amin’io ady io akory kanefa voasoratra tao. Ny fahadisoana dia […]