NY FINOANA MAHAVONJY


“…Mandehana, misehoa amin’ny mpisorona. Ary rehefa lasa izy ireo, dia nadio teny ampandehanana. Ary ny anankiray tamin’ireo, raha nahita fa sitrana izy, dia niverina ka nankalaza an’Andriamanitra tamin’ny feo mahery, sady niankohoka tamin’ny tongotr’i Jesosy ka nisaotra Azy…” Lioka 17: 14-16

Nisy mararin’ny habokana folo lahy nifanena tamin’i Jesosy, ary niantso mafy Azy ny mba hamindràny fo. Tsy nandositra azy ireo Jesosy fa namaly Azy: Mandehana miseho any amin’ny mpisorona. Ny boka dia tokony hiseho amin’ny mpisorona mba ho jerena ny fivoaran’ny aretina.
-Tsy tonga dia fanasitranana anefa no nomen’i Jesosy ireto boka folo lahy, fa mbola nasainy nandeha ho any amin’ny mpisorona izy aloha. Nino an’i Jesosy ireto marary ireto, satria nihaino ny Teniny izy ireo ka lasa nandeha hiseho any amin’ny mpisorona: Ny valin’izany finoana an’i Jesosy izany: Sitrana, nadio teny ampandehanana izy folo lahy.
– Ny mampalahelo anefa rehefa sitrana ireo dia iray tamin’izy folo lahy ihany no nahatsiaro nankalaza an’Andriamanitra ka niverina niankohoka teo amin’i Jesosy. Ity iray ity ihany no voavonjy!

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao;

 
Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’

tél : 22 210 42 – 034 01 078 23 – 032 43 968 53
E-mail : lhmmad@orange.mg
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: