AVY AMIN’NY SAMPANAN-DALANA TELO HO AMIN’NY HARENA,

HISAFIDY NY ZAVA-POANA SA NY TENA HARENA? “Kanjo nony nikeninkenina tetsy sy teroa ny mpanomponao, dia lasa izy” (I Mpanj. 20:40) Araka ny hita ao amin’ny Mpanjaka voalohany, dia nisy mpaminany iray nilaza angano tamin’ny Mpanjaka Ahaba. Nilaza izy fa niandry gadra iray, nefa nanao tandrevaka izy tamin’izany (“sahirana etsy sy eroa”) ka dia nandositra […]