Isantaonan’ny Synodam-Paritany Avaratrimania (SPAM)


“Fa ny masoko efa nahita ny famonjenao” Lioka 2:30

Izany Tenin’Andriamanitra izany no foto-kevitra nampitondraina ny Isantaona Avaratrimania izay notanterahina tany Andranomanelatra ny Alarobia 04 – 08 Septambra 2013 lasa teo. Ny Isantaona moa dia fivoriambe iray eo anivon’ny Fiangonana Loterana Malagasy izay tanterahin’ny Synodam-paritany tsirairay isa-toerana. Anisan’ny nanatrika izany fivoriamben’ ny SPAM izany ny Feon’ny Filazantsara (FF) notarihin’ny Taleny Atoa Andrianasolo Jaona sy mpiara-miasa aminy telo. Nisy “Stand” natsangana nentina nampahafantarana ny FF sy ireo sehatr’asa iandraiketany ary fampirantiana ireo sary rehetra mirakitra ny fiaraha-miasan’ny FF tamin’ireo Synodam-paritany marobe manerana ny nosy (SPAnta, SPFT, SPAf, SPATs, SPTm, SPA, SPAl, SPAFi ary indrindra ny SPAM). Fotoana natao indrindra koa nihaonana tamin’ireo Pastora mpiara-miasa ao @ SPAM hanaovana jery todika ny fiaraha-miasa, ireo “Volontaires” ary ireo mpianatra manaraka ny “Fampianarana Soratra Masina “. Misaotra an’Andriamanitra lehibe tokoa fa dia maro ireo mpianatra teo aloha no naniry ny hanohy ny fianarany indray. Tao ihany koa ireo resy lahatra hiroso amin’ny Fandalinana ny Soratra Masina, nisy ireo maniry hanao “volontaires”. Nahatratra teo amin’ny 1 000 ireo olona tonga nitsidika ny “Stand”.


DSC_0427 DSC_0343
Miaritra hain’andro sy orana ireo mpanatrika Isantaona Mampandroso ny mifampidinika: Pastora vitsivitsy sy ny Talen’ny Feon’ny Filazantsara
DSC_0296 DSC_0313
DSC_0360 DSC_0382
DSC_0457 DSC_0353
DSC_0316 DSC_0475
Liana amin’ireo sehatr’asa sahanin’ny Feon’ny Filazantsara
ireo olona tonga mitsidika ny trano heva
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: