MIHOATRA NOHO IZAY HEVERINTSIKA!


« Ary ho an’Izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny, mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahintsika na heverintsika aza, araka ny hery izay miasa ato amintsika, ho Azy anie ny voninahitra ao amin’ny fiangonana sy ao amin’i Kristy Jesosy hatramin’ny taranaka farany indrindra mandrakizay mandrakizay. Amen. » Efes 3:20-21

Ny natao tsy hihoatra ny mpanao azy, ny noforonina tsy hihoatra ny mpamorona azy. Andriamanitra no mpamorona antsika olombelona. Na dia noforonina hanjaka amin’ny zava-boahary rehetra aza isika dia voafetra ihany: Ny noforonina tsy hihoatra ny mpamorona azy. Raha ny fiainan’ny olombelona dia 70 na 80 taona raha tahiny mateza. Andriamanitra anefa dia manambara ny tenany: « Izaho dia Izaho no Izy, ka tsy misy andriamanitra eto amiko. Izaho no mahafaty sy mahavelona, ary Izaho no maharatra sy mahasitrana. » Ary dia mbola Izy no mahay manao mihoatra noho izay heverintsika, mihoatra noho izay angatahintsika. Efa nanangana maty maro Jesosy Kristy: Lazarosy, ilay lehilahy zanaky ny mpitondra-tena…
Ny mahagaga anefa dia voasandok’i Satana mandrakariva isika, hatramin’ny ela ka mandraka ankehitriny, ka avilin’i Satana tsy hahatoky Ilay mahay manao mihoatra noho izay heverintsika. Koa andeha hiverina amin’Ilay Andriamanitsika, tia antsika fa tsy mba mamitaka antsika.

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao!
 
Feon’ny Filazantsara
”Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana”

tél: 22 210 42 – 034 01 078 23 – 032 43 968 53
E-mail: lhmmad@orange.mg

Publié par filazantsaramada

Feon'ny Filazantsara

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :