AN’IZA NY LANITRA SY NY TANY?


“Indro, an’i Jehovah Andriamanitrao ny lanitra sy ny lanitry ny lanitra ary ny tany mbamin’izay rehetra eo aminy.” Deot 10:14

Jehovah Andriamanitra dia Andriamanitra manambara tena. Manambara tena amin’ny zavatra noforonony Izy. Izy no namorona ny lanitra, Izy no namorona ny tany, ary ireny dia manambara an’i Jehovah Andriamanitra avokoa. Tokony hino Azy isika na dia ny fisian’izany ihany aza. Ny manampahaizana mpitsabo dia resy lahatra ny amin’ny toetenan ‘ny olombelona sy ny hasarotry ny famantarana ny antsipirihiny ny amin’ny tenan’ny olombelona ihany aza. Feon’Andriamnitra miteny amintsika ny asan’ny tànany, nefa mba manao ahoana moa ny fankasitrahantsika Azy, ny amin’ny zavatra nomeny hanjakantsika rehetra ireny? Raha mandinika ny fahapotehan’ny “couche d’ozone”(amin’ny lanitra) izay ivezivezen’ny fiaramanidina mpitatitra isan’andro ohatra, na dia ny tsy hanimba aza no tao antsain’ny olona tany amboalohany fa ny hanasoa, dia hita sahady ny maha-samy hafa ny asa-tànan’Andriamanitra sy ny asa-tànan’ny olombelona.

Manao ahoana koa ny asa nataon’i Jesosy rehetra? Hoy Jesosy: “na dia tsy mino Ahy aza hianareo, dia minoa ny asa, mba ho fantatrareo sy hekenareo fa ny Ray no ato amiko, ary Izaho ao amin’ny Ray” (Jao 10:38). Fa raha mino Azy isika dia mihaino izay lazainy, ary ho ondry fiandriny isika, ary omeny antsika ny fiainana mandrakizay! Amen!

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao.

 
Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’

tél 22 210 42 – 034 01 078 23 – 032 43 968 53
E-mail : lhmmad@orange.mg
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: