Fitoriana eny amin’ny Fonja

« Izay soratra rehetra nomen’ny tsindrimandrin’Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin’ny fahamarinana, »(2Tim 3:16) Miavaka noho ny isan-taona ny hetsika karakarain’ireo mpiara-miasa an-tsitrapo eny amin’ny Fonjaben’Antanimora, raha ity volana Oktobra ity no asian-teny. Ankoatra ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana izay kakakarain’ny Feon’ny Filazantsara dia misy ihany koa Fifaninanana […]