FAHASALAMANA HO AN’NY FANAHY SY NY VATANA

“Ny tarehy miramirana mahafaly ny fo; ary ny filazan-tsoa mamelombelona ny taolana.”(Ohab.15:30) Ao amin’ny boky nosoratany nampitondrainy ny lohateny hoe “Bones of Contentions” (azo adika hoe ‘taolambalon’ny fifandirana’), dia asongadin’i Roger Lewin ireo adi-hevitra mitranga rehefa fongarina avy ao am-pasana ny taolambalon’olona. Izany dia nohararaotin’ny mpanoratra iray nilazany fa ny famongarana ny taolambalo toy izany […]