FAHASALAMANA HO AN’NY FANAHY SY NY VATANA


“Ny tarehy miramirana mahafaly ny fo; ary ny filazan-tsoa mamelombelona ny taolana.”(Ohab.15:30)

Ao amin’ny boky nosoratany nampitondrainy ny lohateny hoe “Bones of Contentions” (azo adika hoe ‘taolambalon’ny fifandirana’), dia asongadin’i Roger Lewin ireo adi-hevitra mitranga rehefa fongarina avy ao am-pasana ny taolambalon’olona. Izany dia nohararaotin’ny mpanoratra iray nilazany fa ny famongarana ny taolambalo toy izany no mahatonga ny fomba fiteny hoe “taolambalon’ny fifandirana”.

Mihanaka be ny fifandirana, izay manamarina fa fahasoavana tokoa ny mahita ny “mpirahalahy miara-monina amin’ny firaisankina” (Salamo 133:1), ary toy izany koa raha ny kristiana no manana fiadanam-po, firaisankina sy firaisam-po. Hiarahantsika manaiky fa mifampiankina ny fahasalaman’ny saina sy ny fahasalaman’ny vatana. Ary hamarinin’ny Baiboly izany. Tsy mpanao salamo feno hasambarana akory no manoratra hoe: “efa rano aidina aho ka mivaha ny taolako rehetra”. Mety nandre olona sahirantsaina ianao niteny hoe: “tsapako hatrany anaty taolako izany”. Ary raha mamaly ny fitarainan’ny fanahy ny vatana, dia io no antsoina hoe ny fitarainan’ny taolana. Etsy andanin’izany, ny saina na fanahy miramirana no manatsara ny fahasalaman’ny vatana. Manamafy izany ny mpanoratra ny ohabolana ka milaza hoe: « Ny fo mionona no fiainan’ny nofo; fa ny fahamaimaizan-tsaina dia mahalo ny taolana »(Ohab.14:30). “Toho-tantely ny teny mahafinaritra ka sady mamin’ny fanahy no mahatsara ny taolana”(Ohab.16:24). “Ny fo ravoravo mahasalama tsara; fa ny fanahy kivy mahamaina ny taolana”(Ohab.17:22).

Ny filazantsaran’i Jesosy Kristy no fanafody tsara indrindra. Ny Vaovao mahafaly dia ny mahalala fa ny Zanak’ondrin’Andriamanitra no nanafaka ny fahotantsika sy nampihavana antsika tamin’
Andriamanitra. Hoy ny Romana 5:1, izay mahalaza azy tsara:“koa amin’izany, satria efa nohamarinina tamin’ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Tompontsika”. Tsapantsika hatrany anaty taolantsika izany.

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao!

Feon’ny Filazantsara
”Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana”

tél 22 210 42 – 034 01 078 23 – 032 43 968 53
E-mail : lhmmad@orange.mg

Publié par filazantsaramada

Feon'ny Filazantsara

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :