Fandaharana amin’ny Fampielezam-peo

Fivoaran’ny Fanatsaràna Taorian’ny fanadihadiana izay nataon’ny Feon’ny Filazantsara niaraka tamin’ireo mpiara-miasa an-tsitra-po, mahakasika indrindra ireo lohahevitra arahin’ny mpihaino ny fandaharana « Henoy ny Feony » dia fantatra ankehitriny ireo lohahevitra noheverina fa tena mahaliana ny tanora. Ny statistika natao no nahafahana nahafantatra ny isan-jaton’ireo efa nihaino ny fandaharana, ireo tsy mbola nihaino mihitsy, ny sokajin-taonan’ireo mpihaino. Teo […]