Fandaharana amin’ny Fampielezam-peo


Fivoaran’ny Fanatsaràna

Taorian’ny fanadihadiana izay nataon’ny Feon’ny Filazantsara niaraka tamin’ireo mpiara-miasa an-tsitra-po, mahakasika indrindra ireo lohahevitra arahin’ny mpihaino ny fandaharana “Henoy ny Feony” dia fantatra ankehitriny ireo lohahevitra noheverina fa tena mahaliana ny tanora. Ny statistika natao no nahafahana nahafantatra ny isan-jaton’ireo efa nihaino ny fandaharana, ireo tsy mbola nihaino mihitsy, ny sokajin-taonan’ireo mpihaino. Teo koa ny fahavitrihana mihaino indraindray na matetika. Ambonin’izany ny hoe: avy eto amin’ny tanàn-dehibe sy ny manodidina na koa avy any amin’ny faritra ivelan’Antananarivo. Hita tao ihany koa ny sokajin’asa aman-draharahan’ireo mpihaino izay tratry ny fanadihadiana natao. Andriamanitry ny fiadanana anie hanafy hery anareo mpiara-miasa niantsoroka ny fanatsaràna sy ianareo rehetra niantefan’ny fanadihadiana. Dia manasa antsika rehetra àry hazoto hihaino sy hanaraka ny fandaharana.

Antananarivo: RTF 91.2 FM sy ACEEM 103.4 FM
Toamasina: RNA 94. 2 FM
Antsirabe: RFM 92 FM

DSC_0041 DSC_0032
Fifanoloran-tanana teo @ famoahana ny statistika
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: