NY FINOANA: Hery enti-manao fahagagana!

octobre 11, 2013

« Ary Jesosy niteny tamin’ilay kapiteny hoe: mandehàna; tongava araka izay ninoanao. Dia sitrana tamin’izany ora izany ilay ankizilahy. »
Matio 8:13

Hery enti-manao fahagagana. Ny eto dia ilay kapiteny no nino an’i Jesosy dia sitrana ilay zazalahy. Tsy herin’ny tenan’ilay kapiteny anefa, fa hery avy amin’Andriamanitra, nino izy fa mahasitrana ny Tompo, dia izany no nahasitrana ilay zazalahy. Finoana mahasitrana. Ao koa ny finoana hery enti-manao fahagagana hafa, ary na dia ny voaroy aza dia mety hiongotra ka haniry any anaty ranomasina. Hery enti-manao fahagagana ny finoana. Tsara ihany ny fahagagana, ny fanasitranana, fa ny tena lehibe dia ny fanasitranana ny fanahintsika, fahagagana lehibe tokoa ny fanomezana antsika ny famelankeloka, ary manaraka izany dia ny fiainana mandrakizay! Azontsika andramana izany hery enti-manao fahagagana izany!

Ny Tompo anie ho aminao!

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’

tél : 22 210 42 – 034 01 078 23 – 032 43 968 53
E-mail : lhmmad@orange.mg
Publicités