NY FINOANA: Hery enti-manao fahagagana!

« Ary Jesosy niteny tamin’ilay kapiteny hoe: mandehàna; tongava araka izay ninoanao. Dia sitrana tamin’izany ora izany ilay ankizilahy. » Matio 8:13 Hery enti-manao fahagagana. Ny eto dia ilay kapiteny no nino an’i Jesosy dia sitrana ilay zazalahy. Tsy herin’ny tenan’ilay kapiteny anefa, fa hery avy amin’Andriamanitra, nino izy fa mahasitrana ny Tompo, dia izany no nahasitrana […]