Famangiana Fiangonana

« Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron’ny rano velona izy, izay mamoa amin’ny fotoany, ny raviny koa tsy mba malazo; ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. » (Salamo 1:3) FJKM Andomotra, Synodam-paritany Mananara Firaisana: manodidina ny 90 km miala avy eto Antananarivo, lalampirenena faha 03 mampitohy an’Anjozorobe, ary avy eo ankavanan’ny Mangamila. Io no […]