Famangiana Fiangonana


“Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron’ny rano velona izy, izay mamoa amin’ny fotoany, ny raviny koa tsy mba malazo; ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa.” (Salamo 1:3)

FJKM Andomotra, Synodam-paritany Mananara Firaisana: manodidina ny 90 km miala avy eto Antananarivo, lalampirenena faha 03 mampitohy an’Anjozorobe, ary avy eo ankavanan’ny Mangamila. Io no toerana vaovao nanokafan’ny Feon’ny Filazantsara fiaraha-miasa indray ny Asabotsy 11 sy ny Alahady 12 Oktobra 2013 lasa teo. Fanentanana ny Kristiana hiroso amin’ny fianarana ny tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra Masina an-Taratasy Ifandraisana karakarain’ny Feon’ny Filazantsara no nimasoana tamin’izany. Nifandimby nanentana ny Fiangonana ny solontenan’ny “FF” sy ny Ray aman-dReny Mpitandrina ANDRIATSIHOARANA Joasy ary ny Katekista RANDRIANAIVO François Xavier. Noho ny hetsika manokana efa nomanin’ny Fiangonana moa dia nisy ihany koa “Film Débat” tamin’ireo fotoana ireo. Heniky ny hafaliana ny kristiana noho ny famangian’ny Feon’ny Filazantsara izay efa nandrasany rahateo. Nanolo-tena ho Mpiara-miasa an-tsitra-po ihany koa ny Katekista teo an-toerana izay sady nahazo fankatoavana avy amin’ny Ray aman-dReny Mpitandrina rahateo.

DSC_0055 DSC_0059
Ny lalana nodiavina Mahafinaritra
ny hakanton’ny zavaboary manodidina
DSC_0078 DSC_0137
Solontenan’ny fiangonana tonga nitsena
ny Mpitandrina sy ny solontenan’ny “FF”
FJKM Andomotra
DSC_0162 DSC_0160
Ireo Kristiana
tonga nihaino ny tenin’Andriamanitra
Ny Mpitandrina
ANDRIATSIHOARANA Joasy
DSC_0180

DSC_0230
Fanentanana iarahan’ny mpitandrina
sy ny solontenan’ny “FF” manao; momba ny Fianarana Soratra Masina Ifandraisana
Ny Katekista François Xavier
mizara lesona ho an’ireo Kristiana lina
DSC_0241 DSC_0262
Fandraisan’anjara fitenenan’
ny tsirairay taorian’ny “Film Débat”
Solontenan’ny “FF”
sy ny Katekista”volontaire vaovao”
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: