LOAKAN’NY HAZAVANA NY AIZINA

“Mitsangàna, mihazavà, fa tonga ny fahazavanao…” Isaia 60:1 Nilaza i Winston Churchill fa “ankamantatra mifono mistery ao anaty zava-miafina i Rosia”. Tahaka izany ny finoana Kristiana ho an’ny tsy mino, hoy i Paoly: “ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay an’ny Fanahin’Andriamanitra; fa fahadalana aminy izany sady tsy azony, satria […]