Tolo-tanana ho fampitaovana ny asa fitoriana

* Varotra kitapo isan-karazany sahaza ny rehetra “Misy mahafoy, nefa mitombo fananana ihany.” Ohab 11:24a Amin’ny maha sampan’asa mitory ny Filazantsara amin’ny alalan’ny fitaovam-pifandraisana (media) ny FF toy ny: Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana, boky literatiora kristiana, horonan-tsarimihetsika, fandaharana amin’ny Radio dia maimaimpoana avokoa ny fiaraha-miasa atolony amin’ny Fiangonana, Sekoly, Fikambanana. Mba hahafahana manohy izany fanamby […]