NY SANDRIN’I JEHOVAH


« Mifohaza, mifohaza, ry sandrin’i Jehovah, mitafia hery! Mifohaza tahaka ny tamin’ny andro fahiny! Dia tamin’ny taranaka lasa ela. Tsy hianao va Ilay nitetitetika an-dRahaba sy nitomboka ny dragona?
Tsy hianao va Ilay nahamaina ny ranomasina, dia ny rano ao amin’ny lalina indrindra, ka nanao ny ranomasina lalina ho làlana nalehan’ny navotana? » (Isaia 51:9-10)

Ny sandry dia entina manambara hery, ary ny sandry dia azo entina anaovana ny tsara, na entina anaovana ratsy. Ny ambara eto anefa dia ny sandrin’i Jehovah. Mahagaga ihany ny voambolana ampiasaina ny amin’ny hoe: Mifohaza. Fa mety matory ihany koa angaha ny sandrin’i Jehovah no atao hoe mifohaza! Eny, mety tsy omentsika anjara tokoa izany sandrin’i Jehovah izany tahaka ireo mpianatra niray sambo tamin’I Jesosy ka navelany natory Jesosy, fa rehefa nisy tafio-drivotra, ary nihorohoro vao nahatsiaro namoha ny Tompo. Misy fotoana mahavariana antsika, ary tsy tsaroantsika akory fa misy sandrin’i Jehovah ao afaka miasa ho antsika, miaro antsika. Indraindray aza isika variana amin’ny zavatra hafa. Rehefa tonga anefa ny zava-tsarotra izay vao mahatsiaro ny fisian’izany sandry izany izay afaka mamaha ny olana mitranga! Tamin’ny andro fahiny tokoa mantsy, tena nanamarika ny fiainan’ny Isiraely ny nitondran’ny sandrin’i Jehovah azy namaky ny ranomasina mena, ka nampandehanan’i Jehovah azy tamin’ny tany maina, ary namonoan’ny sandrin’i Jehovah ny fahavalo nanenjika azy tato aoriana.

Mandalo fahoriana ve hianao izao? Misy olana mavesatra tsy hay vahana ve eo aminao izao? Misy zava-tsarotra mahakivy anao ve? Efa mba nofohazinao ve ny sandrin’i Jehovah? Misy fahavalo mikendry ny hamely anao ve? Fohazy ny sandrin’i Jehovah! I Satana no miasa hahatonga anao tsy hahatsiaro ny sandrin’I Jehovah izay afaka hiaro anao! Aza adinoina ny fanavotana anao izay efa natao hamonjena anao! Tohero ny fandrebireben’I Satana ka mitodia amin’Ilay Sandry Maherin’i Jehovah afaka hamonjy anao!

Ho aminao anie ny TOMPO!

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’

tél : 22 210 42 – 034 01 078 23 – 032 43 968 53
E-mail : lhmmad@orange.mg

Publié par filazantsaramada

Feon'ny Filazantsara

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :