FIARAHA-MIOMBON’ANTOKA FIANGONANA/ FEON’NY FILAZANTSARA

Fiaraha-miasa vaovao miaraka amin’ny Synodam-Paritany Sofia (FLM) Raha tsiahivina fohy ny endrim-piaraha-miasan’ny Feon’ny Filazantsara (FF) amin’ny Fiangonana dia atomboka amin’ny Fampiofanana antsoina hoe: “Fampitaovana ny olona masina”. Anjara biriky entin’ny FF hampahomby bebe kokoa ny Tafika Masina efa ataon’ny Fiangonana. Ny fikendren’ny Feon’ny Filazantsara moa dia ny hanitatra hatrany ny fiaraha-miasa amin’ny Synodam-Paritany hafa. Koa […]