FIARAHA-MIOMBON’ANTOKA FIANGONANA/ FEON’NY FILAZANTSARA


Fiaraha-miasa vaovao miaraka amin’ny Synodam-Paritany Sofia (FLM)

Raha tsiahivina fohy ny endrim-piaraha-miasan’ny Feon’ny Filazantsara (FF) amin’ny Fiangonana dia atomboka amin’ny Fampiofanana antsoina hoe: “Fampitaovana ny olona masina”. Anjara biriky entin’ny FF hampahomby bebe kokoa ny Tafika Masina efa ataon’ny Fiangonana. Ny fikendren’ny Feon’ny Filazantsara moa dia ny hanitatra hatrany ny fiaraha-miasa amin’ny Synodam-Paritany hafa. Koa misaotra an’Andriamanitra fa dia tanteraka soa aman-tsara ny 30, 31 Oktobra 2013 lasa teo izany tany Antsohihy, Synodam-Paritany Sofia. Fiangonana mpiara-miasa miisa valo no nandray anjara tamin’izany ka enina avy amin’ny Fileovana Antsohihy ary roa avy amin’ny Fileovana Port Bergé. Nahatratra 31 ireo mpiofana ary tonga nanotrona azy ireo ny raiamandreny Pastora François Vivier Filohan’ny Synodam-Paritany Sofia. Nandritra ny fandraisany fitenenana dia nampahatsiahy ireo mpiofana izy mba hampiasa hatrany ny fanomezam-pahasoavana ao amin’izy ireo ary nampahery ny handrosoana mandrakariva eo amin’ny asa fanompoana.
Marihina fa isaky ny mifarana ny Fampiofanana dia misy fanolorana “certificat” ho an’ireo mpiofana.

DSC_0474 DSC_0312
Ny faritry SOFIA Past François Vivier nanokatra ny fotoam-pivavahana.
DSC_0313 DSC_0325
Mitondra ny anjara birikiny ny avy ao amin’ny FF
DSC_0320 DSC_0408
Ireo mpiofana Isam-piangonana ny asam-baomiera
DSC_0360 DSC_0390
Misy hatrany ny fifampizarana ny vokatry ny asam-baomiera

Navitrika tamin’ny fametrahana fanontaniana ireo mpiofana

DSC_0437 DSC_0404
Pastora François Vivier nanolotra “Certificat” ho an’ireo mpiofana

Ireo mpandray anjara rehetra
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: