NY FITSAHARANA!

« Mankanesa aty amiko, hianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho hanome anareo fitsaharana. »(Matio 11:28) Misy fisehoan-javatra maro ahitantsika ny karazana entana azontsika entina, ao ny mora entina, ary ao kosa no azo entina ihany fa sarotra entina. Sarotra kokoa ohatra ny mitondra vato 50kg eo an-doha noho ny mitondra vary iray kitapo […]