NY FANASAN’ANDRIAMANITRA

« Ary ny anankiray tamin’izay niara-nipetraka nihinana taminy dia nandre izany ka nanao taminy hoe: Sambatra izay hihinan-kanina ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra. » (Lioka 14:15b) Ny manodidina izao tenin’Andriamanitra manoloana antsika izao dia manome lanja indrindra ny amin’ny atao hoe: FANASANA. Io teny io dia fomba fiantsoana manokana ary natokana ho an’ireo sakaiza na namana na havana akaiky […]