NY FANASAN’ANDRIAMANITRA


« Ary ny anankiray tamin’izay niara-nipetraka nihinana taminy dia nandre izany ka nanao taminy hoe: Sambatra izay hihinan-kanina ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra. » (Lioka 14:15b)

Ny manodidina izao tenin’Andriamanitra manoloana antsika izao dia manome lanja indrindra ny amin’ny atao hoe: FANASANA. Io teny io dia fomba fiantsoana manokana ary natokana ho an’ireo sakaiza na namana na havana akaiky mba hiara-misakafo amin’ny fotoam-pifaliana iray sy amin’ny toerana iray voatokana ho amin’izany. Manoloana izany indrindra dia heverina ho manana ny toerana maha izy azy tokoa ireo olona tratra antso amin’ny fanasàn’ny fampakaram-bady. Manana fifaliana sy fahasambarana mihoatra noho izay ananan’ny hafa izy ireo. Toy izao no voasoratra ao amin’ny Apokalypsy 19:9: « …Sambatra izay nantsoina ho amin’ny fanasana fampakaram-badin’ny Zanak’ondry. » Andriamanitra no tompon’ny fanasana. Ny endriky ny fanjakan’Andriamanitra dia tsy inona akory fa ny Fiangonana. Isika rehetra kosa no asainy hiditra ao. Ao no hizaran’Andriamanitra ny Teniny sy ny Sakramentany masina. Maro ireo izay asain’Andriamanitra no tsy mety miditra ao. Ireny dia toy ny mandà izay sakafo aroson’Andriamanitra ho azy. Tsy mahita fahasambarana ny toy izany. Maro koa anefa ireo tafiditra ao amin’ny fanasana no tsy mety mahita fifaliana sy fahasambarana. Tsy mahagaga izany satria izay rehetra tafiditra ao amin’ny fiangonana dia tsy ho nahazo ny fanasan’Andriamanitra avokoa akory. Misy ireo mihevitra fa fiangonan-drazany io; ka izay no hidirany ao. Ny tantaran-drazany no sonia hidirany ao amin’ny fiangonana. Misy aza noho ny voninahitra sy ny laza amin’ny tany amamonina no maha mambra azy ao amin’ny fiangonana. Izany rehetra izany no mahatonga ny Kristiana hikorontana ary mahatonga koa ny fahavakisan’ny fiangonana. Tsy mahita fahasambarana izay rehetra miantehitra amin’ny fanasana hafa ivelan’Andriamanitra. Sambatra kosa anefa isika izay mahazo ny fanasana avy aminy ary misy ny tombo-kase manokana; dia ny rà soan’I Jesosy Kristy Tompo izany.

Raha misy ny fotoana ahatsapànao fa mbola manasa anao Andriamanitra; aza lavina mihintsy. Efa natorony antsika tamin’ny alalan’ny fanambaran-tenan’I Jesosy ny làlana. « Hoy Jesosy taminy: Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin’ny Ray, afa-tsy amin’ny alalako. » (Jaona 14:6). Andeha àry isika hanaraka an’I Jesosy ka hiara-miditra aminy ho ao amin’ny fanasana masina. Ento ny namantsika tsirairay avy, ny ankohonana, ny fianakaviana, eny fa na dia ny fahavalontsika aza mba hiara-misakafo amintsika eo amin’ny fanasan’Andriamanitra; dia ao amin’ny fiangonana izany. Ho Azy irery ny voninahitra. Amen!

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao.

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena…ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’

Tél: 22 210 42 – 034 20 635 53 – 032 54 635 536 – 033 15 635 53
E-mail: lhmmad@orange.mg

Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanoina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.

Publié par filazantsaramada

Feon'ny Filazantsara

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :