OMANY NY FONAO

« …Injany! misy feon’ny miantso mafy any an-efitra hoe: Amboary ny làlan’i Jehovah, ataovy mahitsy ny làlan-kalehany » (Marka 1:3) Eto am-panombohana dia tsara ny manamarika fa tenin’Andriamanitra efa voasoratra ao amin’ny Isaia 40:3 izao averin’i Marka soratana eto izao. Izao anefa! Nosoratany izany mba hanehoany ny maha izy azy an’ny Jaona mpanao batisa izay mpialoha lalana […]

FIARAHA-MIOMBON’ANTOKA FIANGONANA/FEON’NY FILAZANTSARA

Fiaraha-miasa vaovao eo amin’ny sahan’ny FLM sy FJKM ary ny Feon’ny Filazantsara Tontosa soa aman-tsara ny 28,29 Novambra 2013 teny amin’ny « Espace Hanitra » Ambohibao ny Fampiofanana « Fampitaovana ny olona masina » faha-telo notanterahin’ny FF ho an’ny taom-piasana 2013-2014. Niavaka kely ity Fampiofanana indray mandeha ity satria dia mpiofana miisa 23 avy amin’ny Fiangonana Loterana iray (Fitandremana […]

TAMPOKA NY FIHAVIAN’I JESOSY KRISTY INDRAY!

 » Ary fantaro izao, fa raha fantatry ny tompon-trano izay ora hihavian’ny mpangalatra, dia ho niambina izy ka tsy namela ny tranony ho tamina. Dia miomana koa hianareo; fa ho avy ny Zanak’olona amin’izay ora tsy ampoizinareo. » Lioka 12:39-40 ANDRIAMANITRA AMINTSIKA, Andriamanitra nanaiky hatera-behivavy,ka tonga zazakely izay teraka tao an-tranon’omby. Ny fisian’ny zaza amin’ny tokan-trano […]

Asa fitoriana eny amin’ny fonja

« …ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an’Andriamanitra » Romana 8: 28 Araka ny efa voalaza teo aloha dia mpiara-miasa an-tsitrapo valo mianadahy (avy eto amin’ny Foibe FF, FLM ary FJKM) no miandraikitra ny asa Fitoriana eny amin’ny Fonjaben’Antanimora. Mizara telo mazava tsara ny asa iandraiketan’izy ireo eny an-toerana: fotoam-bavaka fohy sy toriteny, ny fanentanana […]