Asa fitoriana eny amin’ny fonja


“…ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an’Andriamanitra” Romana 8: 28

Araka ny efa voalaza teo aloha dia mpiara-miasa an-tsitrapo valo mianadahy (avy eto amin’ny Foibe FF, FLM ary FJKM) no miandraikitra ny asa Fitoriana eny amin’ny Fonjaben’Antanimora. Mizara telo mazava tsara ny asa iandraiketan’izy ireo eny an-toerana: fotoam-bavaka fohy sy toriteny, ny fanentanana ireo voafonja hianatra sy handalina ny Tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) atolotry ny FF. Ny eo amin’ny lafiny maha olona moa dia fanomezana sakafo izay iarahana amin’ireo Fikambanana hafa. Ny volana Oktobra sy Novambra 2013 lasa teo àry dia nivelatra tamin’ny lafiny fifaninanana ara-panatanjahan-tena baolina kitra ny fiaraha-miasa. Nisy ekipa valo ireo voafonja nandray anjara ka ireo ekipa roa tafakatra tamin’ny dingana famaranana izay notanterahina ny 4 Novambra 2013 dia nahazo loka. Ho an’ireo rehetra nandray anjara dia nahazo vary avokoa. Marihina fa nandritra ireo lalao fifanitsanana rehetra dia nisy hatrany fanentanana ireo mpanatrika marobe ny hirosoan’izy ireo amin’ny Fianarana ny Tenin’Andriamanitra (FSMI). Antenaina fa hitombo betsaka ny isan’ireo mpianatra vokatr’izao hetsika sy fanentanana izao.

Pic 1 - LHM Volunteers prisoners with 3 LHM Program Manager and 3 LHM Volunteers Pic 2 - Soccer players prisoners with 3 LHM Program Manager and 3 LHM Volunteers
Ireo voafonja “Volontaire” FF sy ireo volontaire FF avy ao amin’ny foibe
ary ny Mpiandraikitra ny Programa
Ireo ekipa mpilalao miaraka
amin’ny Staff sy volontaires FF
Pic 4 - Preparation meeting with the Administrative staff penitentiary Pic 3 - LHM Manager Awarding the cup to the captain of the winning team
Fanomanana ny lalao miaraka amin’ny mpandraharahan’ny fonja Fanolorana “Coupe”
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: