FIARAHA-MIOMBON’ANTOKA FIANGONANA/FEON’NY FILAZANTSARA


Fiaraha-miasa vaovao eo amin’ny sahan’ny FLM sy FJKM ary ny Feon’ny Filazantsara

Tontosa soa aman-tsara ny 28,29 Novambra 2013 teny amin’ny “Espace Hanitra” Ambohibao ny Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” faha-telo notanterahin’ny FF ho an’ny taom-piasana 2013-2014. Niavaka kely ity Fampiofanana indray mandeha ity satria dia mpiofana miisa 23 avy amin’ny Fiangonana Loterana iray (Fitandremana Ambohimangakely) sy FJKM enina (efatra avy amin’ny SPA Antsinanana ary roa avy amin’ny SPA Antsimo) no nandray anjara tamin’izany. Ireto manaraka ireto ireo Fiangonana mpiara-miasa vaovao amin’ny Feon’ny Filazantsara sy ireo ray aman-dreny Pastora sy Mpitandrina miandraikitra izany tsirairay avy izay tonga nanotrona ny Fampiofanana:
_Pastora Randriamaherison Wilson (FLM Ambohimankakely)
_Rtoa Raharimanana Hajarisoa Lalao Mpitandrina (FJKM Malaho Vaovao)
_Rtoa Ratsimandisa Zo Haritiana Mpitandrina (FJKM Iharamy
_Atoa Razakanaivo Jean Pierre Mpitandrina (FJKM Ambovona Finoana)
_Atoa Ratsimandresy Joseph Andriamaparany Mpitandrina (FJKM Ankadivoribe Famonjena)

Marihina fa Rtoa Vololoharimanantsoa Gisèle Mpitandrina, FJKM Ambohibato Ankazonorina sy Atoa Randriamifidy Honoré Mpitandrina, FJKM Merikanjaka Fitahiana dia nanolotra fialan-tsiny nohon’ny antony manokana tsy nahafahan’izy ireo nanatrika ny fotoana.
Faly ary nankasitraka tanteraka ny asa fanompoana lehibe iandraiketan’ny FF amin’ny fampahombiazana ny asa Fitoriana iandraiketan’ny Fiangonana ireo mpiofana sy ray aman-dreny Pastora sy Mpitandrina nanatrika izany. Vonona tanteraka ny hitohizan’ny fiara-miasa izy ireo ary indindra ny hisian’ny “Volontaires” FF isan-toerana handrindra izany.

DSC_0637 DSC_0551
DSC_0556 DSC_0588
DSC_0714 DSC_0591
DSC_0800 DSC_0815
DSC_0779 DSC_0878
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: