NY TOETRAN’ANDRIAMANITRA SY NY TOETRAN’NY MPANOMPONY

 » Izy tsy maintsy mitombo, fa izaho kosa tsy maintsy mihena. » Jaona 3:30 Tenin’i Jaona Mpanao batisa io teny io. Entiny manambara an’i Jesosy, sy ny tenany. Jesosy Izay voalaza ao amin’ny Jaona 1: dia Ilay Teny tamin’ny voalohany, Ilay Teny tao amin’Andriamanitra, ary dia Andriamanitra Izy, ary Izy dia tao amin’Andriamanitra tamin’ny voalohany. Tsy […]