NY TOETRAN’ANDRIAMANITRA SY NY TOETRAN’NY MPANOMPONY


” Izy tsy maintsy mitombo, fa izaho kosa tsy maintsy mihena.”
Jaona 3:30

Tenin’i Jaona Mpanao batisa io teny io. Entiny manambara an’i Jesosy, sy ny tenany. Jesosy Izay voalaza ao amin’ny Jaona 1: dia Ilay Teny tamin’ny voalohany, Ilay Teny tao amin’Andriamanitra, ary dia Andriamanitra Izy, ary Izy dia tao amin’Andriamanitra tamin’ny voalohany. Tsy nofihinin’ Andriamanitra samy irery ny asa: nampiasa olombelona Andriamanitra: nampiasa an’i Jaona mpanao batisa Izy hialoha làlana ny Tompo, izay nolazain’ny Soratra Masina hoe: Izaho dia feon’ny miantso mafy any an-efitra hoe: Ataovy mahitsy ny làlan’i Jehovah! I Jaona Mpanao Batisa koa dia nitazona tsara ny toerana maha mpialoha làlana azy. Nanana ny fanetren-tena nilaina tamin’izany andraikitra nomena azy izany izy. Isika koa dia sampana ihany eo amin’ny voaloboka, ary ny sampana tsy maintsy miray amin’ny foto-boaloboka vao afaka mamoa, fa raha tafasaraka amin’ny fototra voaloboka izy dia maina ka ariana. Ny tokony hotandremana anefa dia ny fototra mitondra ny rehetra no tena izy, fa ny mahadiso dia ilay sampana izay mitondra ny vokatra no mihariary, fa tsy ilay fototra mitondra ny sampana sy vokatra no hita. “Izy tsy maintsy mitombo, fa izaho kosa tsy maintsy mihena”

Hampahery anao anie ny Tompo!

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’

Tél: 22 210 42-034 20 635 53-032 54 635 536–033 15 635 53
E-mail: lhmmad@orange.mg

Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanoina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: