Lycée Nanisana; nankalaza ny Krismasy 2013


Nifampitantana am-pifaliana ny rehetra fa teraka ho antsika ny Mpamonjy

Niara-nankalaza ny Krismasy ireo klioba miisa valo ao amin’ny Lycée Nanisana (UNESCO, GBU, Feon’ny Filazantsara, Kabary, Dessin …) ny 19 Desambra 2013 lasa teo. Tamin’izany dia samy naneho ny talentany avy ireo klioba tsirairay. Isan’ireo mpandray anjara mavitrika ihany koa moa ny klioba Feon’ny Filazantsara izay nanao hira fideràna ho fanamarihana ny fahaterahan’ny Mpamonjy. Tamin’ny famaranana ny fankalazana dia nisy fiaraha-miala hetaheta niarahan’ny rehetra.
Hitondra fanavaozam-pahany ho antsika anie ny fahaterahan’ny Mpamonjy.

DSC_0968 DSC_0936
Klioba FF Lycée Nanisana
DSC_0902 DSC_0909
Klioba Anglisy Klioba UNESCO
DSC_0941 DSC_0945
Mifampitantana ny Klioba rehetra
DSC_0924 DSC_0953
Manatrika ny fankalazàna ireo mpiandraikitra ny Sekoly izay otronin’ny Mpianatra
DSC_0960 DSC_0892
Fiarahana miala hetahetan’ny klioba Feon’ny Filazantsara Lycée Nanisana
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: