Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana. (FSMI)

« Isika tsy maintsy manao ny asan’Izay naniraka Ahy, raha mbola antoandro ny andro; avy ny alina, ka tsy mahazo miasa ny olona » Jaona 9:4. Ny taona 2000 no niorina teto Madagasikara ny Feon’ny Filazantsara (FF) ka ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) no isan’ireo sehatra nanombohana ny asa voalohany. Natao ho maimaimpoana hatramin’izao izany ho […]