Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana. (FSMI)


“Isika tsy maintsy manao ny asan’Izay naniraka Ahy, raha mbola antoandro ny andro; avy ny alina, ka tsy mahazo miasa ny olona” Jaona 9:4.

Ny taona 2000 no niorina teto Madagasikara ny Feon’ny Filazantsara (FF) ka ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) no isan’ireo sehatra nanombohana ny asa voalohany. Natao ho maimaimpoana hatramin’izao izany ho an’izay maniry ny hitombo amin’ny fahalalana tsara ny Tenin’Andriamanitra. Raha ny momba ny fitsaràna ireo Laza Adina manokana no asian-teny dia maro ireo mpiara-miasa an-tsitrapo efa nisahana izany teto amin’ny foibe. Amin’izao fotoana dia mianadahy no miandraikitra izany ka mahatratra 120 isan’andro eo ho eo no tsarain’izy ireo izay tanterahiny am-pifaliana. Marihina fa ny fitambaran’ny mpianatra nisoratra anarana nanaraka ny fampianarana hatramin’ny 13 Desambra 2013 lasa teo dia nahatratra ho 31 731.

DSC_0911 DSC_0912
Ireo Mpitsara ny Laza Adina ankehitriny
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: