Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/Feon’ny Filazantsara

janvier 31, 2014

Seminera Fampiofanana faharoa tany amin’ny Synodam-Paritany Fisakana (SPaFi)

Raha tsiahivina fohy dia ny volana Aprily 2013 no nanatontosana ny Seminera antsoina hoe: “Fampitaovana ny olona masina” voalohany tany amin’ny Synodam-Paritany Fisakana. Araka ny fangatahan’ny raiamandreny Pastora Randrianandrasana Daniel izay sady Mpitondra Fitandremana Andraimasina no sady Tonian’ny Tafika Masina Maharitra (TMM) SPaFi dia nahazo ny anjarany koa ny Fileovana Fandriana ny 23, 24 Janoary 2014 lasa teo. Tao amin’ny Sekoly Biblika Ambozontany ao amin’ny Fitandremana Antetezantany no nanatanterahana ny Fampiofanana. Kristiana miisa 35 avy amin’ny Fiangonana 15, ao anatina Fitandremana 7 no nandray anjara tamin’izany. Marihina fa ny 9 tamin’ ireo mpiofana dia Katekista. Ankoatry ny Pastora Randrianandrasana Daniel Tonia TMM dia raiamandreny Pastora Mpitondra Fitandremana dimy (5) [Pastora Randimbiharisoa Arsene (Fitandremana Morarano), Pastora Rafenomananjato Johnson (Fitandremana Andoharano), Pastora Andriamisarisoa Maël (Fitandremana Fenoarivo), Pastora Rakotoarisina Bemahafaly (Fitandremana Andranoraikitra), ary Pastora Rakotonirainy Benjamin Mpitondra Fileovana Fandriana sy Pastora Randriamandimbisoa Alfred Filohan’ny Synodam-Paritany Fisakana] no tonga nanotrona sy nandray anjara tamin’ny Fampiofanana. Pastora Randriamandimbisoa Alfred Filohan’ny Synodam-Paritany Fisakana moa no nanokatra sy nanakatona ny Fampiofanana ary nisaotra ny Feon’ny Filazantsara noho ny asa fikelezan’aina ataon’izy ireo ho fampandroasoana ny asa Fitoriana any an-toerana.
Toy ny mahazatra dia misy hatrany fanolorana sertifika ireo mpiofana rehetra aorian’ny fampiofanana.

DSC_0996 DSC_0998
Am-bisikileta no namonjena ny fiofanana FLM Antetezantany
DSC_0990 DSC_1125
Atoa Claude FF, niandraikitra ny fampandehanana ny jiro Randriamandimbisoa Alfred Filohan’ny Synodam-Paritany Fisakana, manokatra
ny fotoam-piofanana
DSC_0940 IMG_7749
Ny Talén’ny FF mitarika ny fampiofanana
DSC_0963 DSC_1089
IMG_7823 IMG_7846
DSC_1158 DSC_1131
Pastora Rakotonirainy Benjamin Mpitondra Fileovana Fandriana Ireo Pastora tonga nanatrika
DSC_1179 IMG_7797
Publicités

Mitoetra ao amin’ny finoana

janvier 31, 2014

« Ary nahita hazo aviavy anankiray teo amoron-dàlana Izy, dia nankeo aminy, kanjo tsy nahita na inona na inona teo aminy, afa tsy ravina ihany; dia hoy Izy taminy: Aza misy voa avy aminao intsony mandrakizay. Dia maina vetivety foana ilay hazo aviavy. » Matio 21:19
« Fa raha hiteny amin’ity tendrombohitra ity aza hianareo ka hanao hoe: Mifindrà ianao, ka mianjerà any an-dranomasina, dia ho tonga izany. » Matio 21:21b

Misamboaravoara ny fiainantsika ankehitriny. Feno faharatsiana etsy sy eroa, ary mahavaky fo sy mahavery fanantenana aza indraindray ka mitady hampilatsaka amin’ny famoizam-po. Ny fanahiana ny zavatra manahirana mety hitranga indraindray dia manampy ny efa tsy zaka ka mila hampipoaka ny loha! Ny zava-doza dia adino na dia ny mitodika amin’Andriamanitra aza! Izany rehetra izany dia miteraka fahakiviana, ary mety hampiraviravy tanana antsika, ka na ny zavatra tokony ho vita aza tsy vita! Io no sary asehon’ity aviavy tsy mamoa ity! Ny zavatra iray mety mamitaka antsika koa dia ny tsy fahafantarana ny tena sitrapon’Andriamanitra, noho ny tsy fandinihina tsara ny Teniny ary tsy mangataka ny fanazavàn’ny Fanahy Masina, ka voasarika amin’ny ivelambelany. Tsy ny tena fitiavana no mibaiko, ka toa voasariky ny fijerena olona sy ny fitsaratsàram-poana ny hafa, dia hadino ny mamantatra ny tena na mitoetra ao amin’ny finoana na tsia! Jesosy Tompo no manambara ny tenany ho foto-boaloboka, ka isika no sampana. Raha tafasaraka Aminy isika dia ho sampana maina, dia ariana sisa! Ny zavatra mampisaraka antsika amin’Andriamanitra dia toy ny tendrombohitra mibahan-toerana ao ampontsika. Inona moa izany tendrombohitra izany fa ny fahotana izay manakona antsika tsy hahita an’Andriamanitra! Raha mino isika, ka asaintsika mifindra any an-dranomasina io tendrombohitra io, dia hivarina any izy!

Mahafinaritra, sy maha-feno fiadanana ny mandre ny tenin’ Andriamanitra izay milaza ny teny fikasàna ho antsika. Hoy Izy amintsika: Aza matahotra hianao, fa efa nanavotra anao Aho; efa niantso ny anaranao Aho, Ahy ianao! Tsy miova izany Teny izany raha MIVERINA Aminy isika!

Ho aminao anie ny Tompo!

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’

Tél :
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53

E-mail : lhmmad@orange.mg

Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book : Feon’ny Filazantsara

Raha nanoina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.