Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/Feon’ny Filazantsara

Seminera Fampiofanana faharoa tany amin’ny Synodam-Paritany Fisakana (SPaFi) Raha tsiahivina fohy dia ny volana Aprily 2013 no nanatontosana ny Seminera antsoina hoe: “Fampitaovana ny olona masina” voalohany tany amin’ny Synodam-Paritany Fisakana. Araka ny fangatahan’ny raiamandreny Pastora Randrianandrasana Daniel izay sady Mpitondra Fitandremana Andraimasina no sady Tonian’ny Tafika Masina Maharitra (TMM) SPaFi dia nahazo ny anjarany […]

Mitoetra ao amin’ny finoana

« Ary nahita hazo aviavy anankiray teo amoron-dàlana Izy, dia nankeo aminy, kanjo tsy nahita na inona na inona teo aminy, afa tsy ravina ihany; dia hoy Izy taminy: Aza misy voa avy aminao intsony mandrakizay. Dia maina vetivety foana ilay hazo aviavy. » Matio 21:19 « Fa raha hiteny amin’ity tendrombohitra ity aza hianareo ka hanao hoe: […]