Fihaonan’ny mpiara-miasa an-tsitra-po «FF»

Taona vaovao, Fanolorantena vaovao. Tontosa soa aman-tsara ny Asabotsy 01 janoary 2014 lasa teo ny fihaonan’ny mpiara-miasa an-tsitra-po « Feon’ny Filazantsara » teto amin’ny faritra Antananarivo sy ny manodidina, izay natao teto amin’ny foibe Lot II-V 72 Bel Air Ampandrana Antananarivo 101. Tamin’izany no nifampiarahabàna nahatratra ny taona teo amin’ireo mpiara-miasa rehetra ka nanaovana tomban’ezaka ny amin’izay […]

JESOSY – ISAN’NY FIANAKAVIANTSIKA.

« Koa izany no tsy mahamenatra Azy hanao ireo hoe rahalahy » (Hebreo 2:11) Lazain’ny apostoly Paoly ao amin’ny epistily nosoratany ho an’ny Romana fa “tsy menatra ny Filazantsara izy” (Rom 1:16). Raha jerena ny dikan-teny fototra amin’ny teny Latina ny hoe “tsy menatra”, io fanambaran’ny apostoly io dia milaza fa tsy saikatra, tsy hivoara-mena izy raha […]