Fihaonan’ny mpiara-miasa an-tsitra-po «FF»


Taona vaovao, Fanolorantena vaovao.

Tontosa soa aman-tsara ny Asabotsy 01 janoary 2014 lasa teo ny fihaonan’ny mpiara-miasa an-tsitra-po “Feon’ny Filazantsara” teto amin’ny faritra Antananarivo sy ny manodidina, izay natao teto amin’ny foibe Lot II-V 72 Bel Air Ampandrana Antananarivo 101. Tamin’izany no nifampiarahabàna nahatratra ny taona teo amin’ireo mpiara-miasa rehetra ka nanaovana tomban’ezaka ny amin’izay asa efa vita sy mbola miandry. Ny Pastora RANDRIAMANANTENA Simon moa no nitondra ny tenin’Andriamanitra ho fampaherezana ny tsirairay, izay nalaina tao amin’ny Jaona 4:1-30. Nisongadina tamin’izany fa “Noho ny fitiavan’i Jesosy dia manao dingana Izy manatona ny olona tsirairay”. Teo am-pamaranana, ny Talen’ny Feon’ny Filazantsara dia nisaotra sy nanome hafatra ny rehetra mba samy hazoto sy hiroso hatrany amin’ny asa fanompoana efa nanolorany tena avy ny tsirairay.
Marihina fa nahatratra 56 ireo Mpiara-miasa an-tsitra-po tonga nanatrika ny fihaonana.

DSC_0185 DSC_0036
Tranon’ny foibe Feon’ny Filazantsara Ampandrana Bel Air Antananarivo Mpitandrina Holda
manao ny vavaka fanombohana
DSC_0051 DSC_0040
DSC_0083 DSC_0114
DSC_0140 DSC_0050
DSC_0136 DSC_0097
Aoka ho samy hazoto sy hiroso hatrany amin’ny asa fanompoana
efa nanolorany tena avy ny tsirairay.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: