Fiaraha-miasa eto amin’ny foibe Feon’ny Filazantsara

« Ny ondriko mihaino ny feoko, ary Izaho mahalala azy, ary izy manaraka Ahy, » (Jaona 10:27) Zava-dehibe eo amin’ny fiarahamonina malagasy ny fahaizan’ny Ray aman-dReny sy ny zanaka mifampitondra eo anivon’ny ankohonana. Anisan’ny itarafana ny endrik’izany matetika ny fifamangiana ataon’izy ireo mandritra ny tonontaonan’ny Taona vaovao. Ny Zoma 07 Febroary 2014 lasa teo àry dia natao […]