Fiaraha-miasa eto amin’ny foibe Feon’ny Filazantsara


“Ny ondriko mihaino ny feoko, ary Izaho mahalala azy, ary izy manaraka Ahy,” (Jaona 10:27)

Zava-dehibe eo amin’ny fiarahamonina malagasy ny fahaizan’ny Ray aman-dReny sy ny zanaka mifampitondra eo anivon’ny ankohonana. Anisan’ny itarafana ny endrik’izany matetika ny fifamangiana ataon’izy ireo mandritra ny tonontaonan’ny Taona vaovao. Ny Zoma 07 Febroary 2014 lasa teo àry dia natao teto amin’ny foiben’ny Feon’ny Filazantsara (FF) Lot II-V 72 Bel Air Ampandrana Antananarivo ny fifampiarahabàn’ny Mpiara-miasa rehetra (avy eto @ foibe FF) izay notarihin’ny Tale ANDRIANASOLO Jaona andaniny, ary ny Ray aman-dReny tonga namangy dia ny Filohan’ny Komity mpitantana na ny “CA” eo anivon’ny FF, Atoa ANDREAS Richard ankilany. Ny Talen’ny FF moa no nisolo tena ny mpiara-miasa rehetra nitondra ny teny fiarahabàna sy firariantsoa ho an’ny filohan’ny “CA” ary nanao tatitra tsotra mahakasika ny fizotry ny asa nandritra ny taom-piasàna 2013. Taorian’izany kosa no nisaoran’ny filohan’ny “CA” ny Mpiara-miasa rehetra ka nitondràny fampaherezana sy toro-hevitra mahasoa. Nofaranana tamin’ny fiaraha-miala hetaheta am-pirahalahina izany.

DSC_0188 DSC_0192
Fiarahabana ny filohan’ny Komity mpitantana Atoa ANDREAS Richard mampahery ny mpiara-miasa
DSC_0193 DSC_0194
DSC_0197 photo de groupeFF2
Fiaraha-miala hetaheta fohy Ireo mpiara-miasa eto amin’ny foibe FF
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: