Izy no fihavanantsika,

« Fa Izy no fihavanantsika, izay naha-iray antsika roa tonta ka nandrava ny efitry ny fisarahana. » Efes 2:14 Noho ny fahotan’ny olombelona dia nisy efitra mampisaraka azy amin’Andriamanitra, ary nitarika fahafatesana ara-panahy, tsy lavorary intsony ny fifandraisan’ny olona amin’Andriamanitra, ary nitoetra eo ambany fahatezeran’Andriamanitra ny olona. Tena toerana sarotra tokoa ny fitoerana eo ambany fahatezeran’Andriamanitra. Ilay […]