Izy no fihavanantsika,


« Fa Izy no fihavanantsika, izay naha-iray antsika roa tonta ka nandrava ny efitry ny fisarahana. » Efes 2:14

Noho ny fahotan’ny olombelona dia nisy efitra mampisaraka azy amin’Andriamanitra, ary nitarika fahafatesana ara-panahy, tsy lavorary intsony ny fifandraisan’ny olona amin’Andriamanitra, ary nitoetra eo ambany fahatezeran’Andriamanitra ny olona. Tena toerana sarotra tokoa ny fitoerana eo ambany fahatezeran’Andriamanitra. Ilay naha endrik’Andriamanitra ny olona dia tsy tao intsony satria Simban’ny ota izany endrika izany. Nisy ny fisarahana: Andriamanitra Masina, ny olona mpanota. Tsy sitrak’Andriamanitra ny tsy fahamasinan’ny olona, maharikoriko Azy ny fahotana, ny fahalotoana. Malahelo anefa Andriamanitra noho izany fisarahana izany, ary te-hamitrana ny fihavanana indray Izy. Tiany ny olona noforoniny ka tiany arodana indray ilay efitra vokatry ny ota nataon’ny olony. Ny zava-mahagaga anefa dia Ilay Zanany Lahitokana dia I Jesosy Kristy mihitsy no nataony Sorona hahatanteraka ny fihavanana ho fanamboarana indray ny simba. Jesosy Kristy Ilay masina hamonjy ny tsy masina, ary nanaiky hihosina ny fahalotoana rehetra; eny hatramin’ny fitoerana tao antranon’omby aza. Tsy izany ihany fa nanaiky hitondra ny aretin’ny olony Izy, ary ny dian-kapoka taminy no nanasitranana ny olony. Tsy mizaha tavan’olona Izy fa izay rehetra manatona Azy dia tsy holaviny mihitsy. Tahaka ny nitadiavany ilay vehivavy mpanota ho vonjena, dia Izy indray no nangataka rano taminy na dia Izy aza no Ilay manana loharano miboiboika ao anatiny. Noho ny Fitiavany antsika dia toa Izy mihitsy no mangataka amintsika ny handray ny famonjena atolony antsika. Isika no tena mila famonjena nefa Izy no miangavy antsika handray izany famonjena izany. Eo amin’ny samy olombelona koa dia niteraka fifanilihana ny ota, ary misy ny hoe voafora sy ny tsy voafora. Nefa rehefa mandray ny famonjena nentin’I Kristy ny olona dia lasa nifanakaiky noho ny ràn’I Kristy ireo izay lavitra fahiny. Fa Izy no fihavanantsika izay naha-iray antsika roa tonta ka nandrava ny efitry ny fisarahana. Mitady fihavanana amintsika Andriamanitra amin’izao ankehitriny izao ary te handrava ny karazana efitra fisarahana rehetra. Moa mba henontsika ve ny antsony? Mety nihaino ny feon’I Satana ianao teo aloha, nefa ankehitriny henoy ny feon’ny Tompo Jesosy miantso anao te hihavana aminao indray!

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
« Manambara an’i Kristy amin’ny firenena…ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana »

Tél :
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53

E-mail: lhmmad@orange.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanoina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.

Publié par filazantsaramada

Feon'ny Filazantsara

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :