Fiaraha-miombon’antoka FF/Fiangonana

Seminera Fampiofanana voalohany iarahana amin’ny Synodam-Paritany Horombe (SPH): Ho tohin’ny dinidinika nifanaovan’ny Pastora Zafimanjary José Thierry, Mpitondra Fitandremana Satrokala, Fileovana Ranohira sy ny Feon’ny Filazantsara ny amin’ny hanatanterahana Fampiofanana « Fampitaovana ny olona Masina » any an-toerana dia tontosa soa aman-tsara izany ny 28-29 Febroary 2014 lasa teo. Tao amin’ny Sekoly Loterana ao Ranohira moa no nanaovana […]