FANDAHARAN’ASA MOMBA NY TANORA

mars 20, 2014

Akany Avoko Ambohidratrimo: Miara-mijery, miara-mihaino am-pifaliana

Anisan’ny mandray anjara lehibe amin’ny fanabeazana ireo ankizy sahirana tezaina amin’ireny Akany Fanarenana ireny ny FF. Mitondra ny anjara birikiny amin’ny lafiny ara-panahy, mba hananan’izy ireo toetra mendrika sy araka ny sitrapon’Andriamanitra eo amin’ny hoaviny rahatrizay. Amin’ny alalan’ny fandefana Film arahina fifanakalozan-kevitra moa no entina hampitàna azy ireo ny hafatry ny Soratra Masina. Indray mandeha isam-bolana no iarahana amin’ireo ankizy beazina eny amin’ny Akany Avoko Ambohidratrimo. Feno hafaliana hatrany izy ireo ary raha nanontaniana ny antony dia satria mampianatra azy hanana toetra tsara ary koa fotoana iarahan’ny maro miala voly ny toy izao.

IMG_1132 IMG_1130
Akany Avoko Ambohidratrimo Ny mpanabe miaraka amin’ireo ankizy tezaina
Publicités