FANDAHARAN’ASA MOMBA NY TANORA


Akany Avoko Ambohidratrimo: Miara-mijery, miara-mihaino am-pifaliana

Anisan’ny mandray anjara lehibe amin’ny fanabeazana ireo ankizy sahirana tezaina amin’ireny Akany Fanarenana ireny ny FF. Mitondra ny anjara birikiny amin’ny lafiny ara-panahy, mba hananan’izy ireo toetra mendrika sy araka ny sitrapon’Andriamanitra eo amin’ny hoaviny rahatrizay. Amin’ny alalan’ny fandefana Film arahina fifanakalozan-kevitra moa no entina hampitàna azy ireo ny hafatry ny Soratra Masina. Indray mandeha isam-bolana no iarahana amin’ireo ankizy beazina eny amin’ny Akany Avoko Ambohidratrimo. Feno hafaliana hatrany izy ireo ary raha nanontaniana ny antony dia satria mampianatra azy hanana toetra tsara ary koa fotoana iarahan’ny maro miala voly ny toy izao.

IMG_1132 IMG_1130
Akany Avoko Ambohidratrimo Ny mpanabe miaraka amin’ireo ankizy tezaina
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: