FANDAHARANA AMIN’NY RADIO

« Henoy ny feony » Efa nambara teto ihany ny momba ny fandaharana « Henoy ny feony », mandeha amin’ny onjam-peo na radio, vokarin’ny Sampan’asa Feon’ny Filazantsara. Ny hitoriana ny filazantsara ho an’ny tanora no tanjona lehibe ao anatin’izany. Anisan’ny mampiavaka ny fandaharana ny famakafakana lohahevitra iray izay miova isam-bolana. Nisy rahateo ny fanadihadiana natao mba ahafantarana izay lohahevitra […]